English Latvian
- Power - Barošana
P B
- Charging - Lādējas
C L
Default Noklusētā
Invalid mailbox protocol: "%s" Nezināms pasta kastītes protokols: "%s"
Invalid mailbox path: "%s" Nezināms pasta kastītes ceļš: "%s"
Using MailBox "%s"
Lietojam pasta kastīti "%s"
Error checking mailbox. Kļūda pārbaudot pasta kastīti.
%ld mail message. %ld pasta ziņojums.
%ld mail messages. %ld pasta ziņojumi.
Workspace: Darba vide:
Back Atpakaļ
Alt+Left Alt+Pa kreisi
Forward Uz priekšu
Alt+Right Alt+Pa labi
Previous Iepriekšējā
Next Nākamā
Contents Saturs
Index Alfabētiskais rādītājs