English Slovenian
CPU%d
_Combine
_Separate
Invalid mailbox protocol: "%s" Neveljaven protokol elektronske pošte: "%s"
Invalid mailbox path: "%s" Neveljavna pot do poštnega predala: "%s"
DNS name lookup failed for %s
Invalid mailbox port: "%s" Neveljavna pot do poštnega predala: "%s"
Could not connect to %s: %s Ne morem se povezati s strežnikom YIFF: %s
Failed to find %s command Neuspešna izvedba %s: %s
Failed to execute %s Neuspešno odpiranje %s: %s
Write to socket failed: %s
Using MailBox "%s"
Uporabljam poštni predal "%s"
Suspended
Error checking mailbox. Napaka pri preverjanju elektronske pošte.
%ld mail message, %ld unread. %ld sporočilo.
%ld mail messages, %ld unread. %ld sporočil.
%ld mail message. %ld sporočilo.
%ld mail messages. %ld sporočil.
MAIL
_Check