English Slovenian
- Power - Napajanje
P P
- Charging - Polnim
C C
Default Privzeto
Invalid mailbox protocol: "%s" Neveljaven protokol elektronske pošte: "%s"
Invalid mailbox path: "%s" Neveljavna pot do poštnega predala: "%s"
Using MailBox "%s"
Uporabljam poštni predal "%s"
Error checking mailbox. Napaka pri preverjanju elektronske pošte.
%ld mail message. %ld sporočilo.
%ld mail messages. %ld sporočil.
Interface %s:
Current rate (in/out): %li %s/%li %s
Current average (in/out): %lli %s/%lli %s
Transferred (in/out): %lli %s/%lli %s
Online time: %ld:%02ld:%02ld%s%s
Vmesnik %s:
Trenutna hitrost (notri/ven): %li %s/%li %s
Trenutno povprečje (notri/ven): %lli %s/%lli %s
Preneseno (notri/ven): %lli %s/%lli %s
Čas priklopa: %ld:%02ld:%02ld%s%s
Workspace: Delovna površina:
Back Nazaj
Alt+Left Alt+Levo
Forward Naprej
Alt+Right Alt+Desno
Previous Prejšnji
Next Naslednji
Contents Vsebina