English Slovenian
CPU %s Load: %3.2f %3.2f %3.2f, %u Obremenitev CPE: %3.2f %3.2f %3.2f, %u procesov.
Load: Obremenitev CPE
Invalid mailbox port: "%s" Neveljavna pot do poštnega predala: "%s"
Could not connect to %s: %s Ne morem se povezati s strežnikom YIFF: %s
Failed to find %s command Neuspešna izvedba %s: %s
Failed to execute %s Neuspešno odpiranje %s: %s
%ld mail message, %ld unread. %ld sporočilo.
%ld mail messages, %ld unread. %ld sporočil.
MB M
disconnected pričakovano ime ikone
down Spravi navzdol
Ctrl+B Ctrl+Q
Ctrl+I Ctrl+Q
Ctrl+M Ctrl+Q
Theme Howto Avtor teme:
Unsupported protocol. Nepodprt vmesnik: %s.
Failed to create a temporary file Neuspešna izdelava anonimne cevi: %s
Failed to decompress %s Neuspešno odpiranje %s: %s
Ignoring option '%s' Neznano dejanje: `%s'
Workspace out of range: %ld Delovna površina izven področja: %d