English Ukrainian
- Power - Живлення
P П
- Charging - Заряд
C З
- Full - Повний
power: %s потужність: %s
Default Усталено
CPU %s Load: %3.2f %3.2f %3.2f, %u Завантаження процесора %s: %3.2f %3.2f %3.2f, %u

ACPI Temp:

ACPI Температура:

CPU Freq: %.3fGHz

Частота процесора: %.3fГГц
CPU ЦП
Load: Навантаження ЦП:
°C °C
Invalid mailbox protocol: "%s" Невірний протокол для поштової скриньки: "%s"
Invalid mailbox path: "%s" Невірний до шлях до поштової скриньки: "%s"
DNS name lookup failed for %s Не вдалося знайти ім'я DNS: %s
Invalid mailbox port: "%s" Невірний порт поштової скриньки: "%s"
Could not connect to %s: %s Не вдалося з'єднатися з %s: %s
Failed to find %s command Не вдалося знайти команду %s
Failed to execute %s Не вдалося виконати команду %s