The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Lithuanian
Please unplug the USB stick before reboot Prieš perkraudami ištraukite atmintuką
Installation... Diegiama...
Loading %1 Įkeliama %1
Verifying %1 Tikrinama %1
Select disk for installation: Pasirinkite diską diegimui:
Select %1 partition for installation: Pasirinkite %1 skaidinį diegimui:
System will be shutdown. Remove USB stick before power on Sistema išsijungs. Prieš įjungdami, ištraukite atmintuką
Please remove the CD/DVD before shutdown Prieš išjungdami pašalinkite CD/DVD