The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Lithuanian
%1 files from %2 restored... Atstatyta rinkmenų: %1 iš %2...
Boot continues in 10 sec Pasileis po 10 sek.
Bootloader installation has failed Nepavyko įdiegti paleidyklės
Cancel Atšaukti
Clean sweep... Visiškai išvaloma...
Destroying ALL data on %1, continue ? Sunaikinami VISI %1 visi duomenys, tęsti?
Do you accept the license agreement ? Ar sutinkate su licencijos sąlygomis?
Do you want to start the System-Recovery ? Ar norite pradėti sistemos atkūrimą?
Do you want to start the System-Restore ? Ar norite pradėti sistemos atstatymą?
Enter LUKS passphrase Įveskite LUKS slaptąją frazę
Exit Išeiti
Installation... Diegiama...
Loading %1 Įkeliama %1
No Ne
OK Gerai
Please remove the CD/DVD before reboot Prieš perkraudami pašalinkite CD/DVD
Please remove the CD/DVD before shutdown Prieš išjungdami pašalinkite CD/DVD
Please unplug the USB stick before reboot Prieš perkraudami ištraukite atmintuką
Restoring base operating system... Atkuriama pagrindinė operacinė sistema...
Select %1 partition for installation: Pasirinkite %1 skaidinį diegimui: