The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Lithuanian
Do you want to start the System-Recovery ? Ar norite pradėti sistemos atkūrimą?
Do you want to start the System-Restore ? Ar norite pradėti sistemos atstatymą?
Do you accept the license agreement ? Ar sutinkate su licencijos sąlygomis?
Restoring base operating system... Atkuriama pagrindinė operacinė sistema...
%1 files from %2 restored... Atstatyta rinkmenų: %1 iš %2...
Cancel Atšaukti
Installation... Diegiama...
OK Gerai
Exit Išeiti
No Ne
Bootloader installation has failed Nepavyko įdiegti paleidyklės
Boot continues in 10 sec Pasileis po 10 sek.
Select %1 partition for installation: Pasirinkite %1 skaidinį diegimui:
Select disk for installation: Pasirinkite diską diegimui:
Please remove the CD/DVD before shutdown Prieš išjungdami pašalinkite CD/DVD
Please unplug the USB stick before reboot Prieš perkraudami ištraukite atmintuką
Please remove the CD/DVD before reboot Prieš perkraudami pašalinkite CD/DVD
System will be shutdown. Remove USB stick before power on Sistema išsijungs. Prieš įjungdami, ištraukite atmintuką
The system will not be able to reboot. Please make sure to fixup and install the bootloader before next reboot. Check /var/log/boot.kiwi for details Sistemos nepavyks iš naujo paleisti. Prieš paleisdami iš naujo, būtinai įdiekite paleidyklę ir sutvarkykite ją. Daugiau informacijos /var/log/boot.kiwi
Destroying ALL data on %1, continue ? Sunaikinami VISI %1 visi duomenys, tęsti?