The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Lithuanian
Boot continues in 10 sec Pasileis po 10 sek.
Enter LUKS passphrase Įveskite LUKS slaptąją frazę
Do you accept the license agreement ? Ar sutinkate su licencijos sąlygomis?
Do you want to start the System-Recovery ? Ar norite pradėti sistemos atkūrimą?
Do you want to start the System-Restore ? Ar norite pradėti sistemos atstatymą?
Restoring base operating system... Atkuriama pagrindinė operacinė sistema...
Destroying ALL data on %1, continue ? Sunaikinami VISI %1 visi duomenys, tęsti?
Clean sweep... Visiškai išvaloma...
%1 files from %2 restored... Atstatyta rinkmenų: %1 iš %2...
backing up: %1... daroma atsarginė kopija: %1...
archiving: %1... archyvuojama: %1...
restoring: %1... atkuriama: %1...
Yes Taip
No Ne
OK Gerai
Cancel Atšaukti
Exit Išeiti
Bootloader installation has failed Nepavyko įdiegti paleidyklės
The system will not be able to reboot. Please make sure to fixup and install the bootloader before next reboot. Check /var/log/boot.kiwi for details Sistemos nepavyks iš naujo paleisti. Prieš paleisdami iš naujo, būtinai įdiekite paleidyklę ir sutvarkykite ją. Daugiau informacijos /var/log/boot.kiwi
Please remove the CD/DVD before reboot Prieš perkraudami pašalinkite CD/DVD