English Danish
for client %1 til klienten %1
&Quit &Afslut
&Cancel &Annuller
&Destroy Ticket &Destruér billet
&Details... &Detaljer...
&Refresh &Genopfrisk
&Close &Luk
&New Ticket &Ny billet
&Ok &OK
(none) (ingen)
@ @
Password: Adgangskode:
The password you entered is invalid Adgangskoden, du angav, er ugyldig
The passwords are not equal Adgangskoderne er ikke ens
Addresses Adresser
Quit krb5TicketWatcher Afslut krb5TicketWatcher
Alt+C Alt+C
Alt+D Alt+D
Alt+O Alt+O
Alt+R Alt+R