English Danish
for client %1 til klienten %1
&Cancel &Annuller
&Change Kerberos Password Æ&ndr Kerberos-adgangskode
&Close &Luk
&Destroy Ticket &Destruér billet
&Details... &Detaljer...
&New Ticket &Ny billet
&Ok &OK
&Quit &Afslut
&Refresh &Genopfrisk
&Renew Ticket Fo&rny billet
(none) (ingen)
@ @
Addresses Adresser
Alt+C Alt+C
Alt+D Alt+D
Alt+O Alt+O
Alt+R Alt+R
Anonymous Anonym
Broken address (type %1 length %2) Defekt adresse (type %1 længde %2)