English Danish
(Progress bar will not move. May take very long. DO NOT ABORT!) (Fremgangslinjen vil ikke bevæge sig. Kan tage meget lang tid. AFBRYD IKKE!)
Add entry for mount point %1$s to %2$s Tilføj indgang for monteringspunktet %1$s til %2$s
Adding entry for mount point %1$s to %2$s Tilføjer indgang for monteringspunktet %1$s til %2$s
B B
Btrfs Volume Btrfs-diskområde
Change mount point of %1$s to %2$s Skift monteringspunktet for %1$s til %2$s
Change mount point of tmpfs to %1$s Skift monteringspunkt for tmpfs til %1$s
Clear label on %1$s Ryd mærkat på %1$s
Clearing label on %1$s Rydder mærkat på %1$s
Create %1$s Opret %1$s
Create BIOS grub volume %1$s (%2$s) Opret BIOS grub volume %1$s (%2$s)
Create GPT PReP volume %1$s (%2$s) Opret GPT PReP volume %1$s (%2$s)
Create PReP volume %1$s (%2$s) Opret PReP volume %1$s (%2$s)
Create RAID partition %1$s (%2$s) Opret RAID-partition %1$s (%2$s)
Create RAID partition %1$s (%2$s) for %4$s with %3$s Opret RAID-partition %1$s (%2$s) til %4$s med %3$s
Create boot volume %1$s (%2$s) with %3$s Opret boot-diskområde %1$s (%2$s) med %3$s
Create encrypted RAID partition %1$s (%2$s) for %4$s with %3$s Opret krypteret RAID-partition %1$s (%2$s) til %4$s med %3$s
Create encrypted file-based device %1$s of file %2$s (%3$s) as %5$s with %4$s Opret krypteret filbaseret enhed %1$s fra filen %2$s (%3$s) som %5$s med %4$s
Create encrypted logical volume %1$s (%2$s) for %4$s with %3$s Opret krypteret logisk diskområde %1$s (%2$s) til %4$s med %3$s
Create encrypted multipath partition %1$s (%2$s) for %4$s with %3$s Opret krypteret multipath-partition %1$s (%2$s) til %4$s med %3$s