English Dutch
Add On Management - This module does not support the command line interface, use '%{zypper}' instead for adding a new repository or '%{SUSEConnect}' to register a new add-on. Beheer van add-on - deze module ondersteunt niet het interface voor de opdrachtregel, gebruik in plaats daarvan '%{zypper}' voor het toevoegen van een nieuwe opslagruimte of '%{SUSEConnect}' om een nieuwe add-on te registreren.
Add-On Products Add-on-producten
Initializing... Initialiseren...
<p>Initializing add-on products...</p> <p>Add-on-producten worden geïnitialiseerd...</p>
Unknown Onbekend
No name defined Geen naam gedefinieerd
No add-on product selected for installation Er is geen add-on-product geselecteerd voor installatie
Add-&on Products Add-&on-producten
There is no user interface available for this module. Er is voor deze module geen gebruikersinterface beschikbaar.
Vendor Driver CD Leverancier-cd met stuurprogramma
Please insert the vendor CD-ROM Plaats de cd-rom van de leverancier in de lade
Could not find driver data on the CD-ROM.
Aborting now.
Kan geen stuurprogramma's vinden op de cd-rom.
Er wordt nu gestopt.
The CD-ROM data does not match the running Linux system.
Aborting now.
De gegevens op de cd-rom komen niet overeen met het actieve Linux-systeem.
Er wordt nu gestopt.
Installing driver... Stuurprogramma wordt geïnstalleerd...
The installation failed.
Contact the address on the CD-ROM.
De installatie is mislukt.
Neem contact op met het op de CD-ROM vermelde adres.
Installed %1 drivers from CD %1 stuurprogramma's geïnstalleerd van cd
No driver data found on the CD-ROM.
Aborting now.
Kan geen stuurprogrammagegevens vinden op de cd-rom.
Er wordt nu gestopt.
No software repository found on medium. Geen software-opslagruimte gevonden op het medium.
Initializing new source... Nieuwe bron wordt geïnitialiseerd...
URL: %1, Directory: %2 URL: %1, map: %2