English Romanian
<p><b><big>Product Selection</big></b><br/>
Multiple products were found in the repository. Select the products
to install.</p>
<p><b><big>Selectarea produsului</big></b><br>
Au fost găsite mai multe produse în sursa de instalare. Selectați
produsele care doriți să le instalați.</p>
<p><big><b>Add-On Product Installation</b></big><br/>
Here see all add-on products that are selected for installation.
To add a new product, click <b>Add</b>. To remove an already added one,
select it and click <b>Delete</b>.</p>
<p><b><big>Instalare produs add-on</big></b><br>
Aici puteți vedea toate produsele selectate pentru instalare</b>.
Pentru a adăuga un nou produs, apăsați <b>Adaugă</b>. Pentru a șterge un produs, selectați-l și apăsați <b>Șterge</b>.</p>
Product: %s Produs
Failed to add product from
%{url}
Adăugarea produsului add-on a eșuat.
Failed to add product "%{name}" from
%{url}
Adăugarea produsului add-on a eșuat.