English Romanian
Add-On Products Produse add-on
Initializing... Inițializez...
<p>Initializing add-on products...</p> <p>Inițializez produsele add-on...</p>
Unknown Necunoscut
No add-on product selected for installation Nu a fost selectat nici un produs add-on pentru instalare
There is no user interface available for this module. Nu există nici o interfață utilizator pentru acest modul.
Vendor Driver CD Driver CD al vânzătorului
Please insert the vendor CD-ROM Vă rog introduceți CD-ul vânzătorului
Could not find driver data on the CD-ROM.
Aborting now.
Nu am putut gasi driverul pe CD.
Anulez.
The CD-ROM data does not match the running Linux system.
Aborting now.
Datele de pe CD nu corespund cu versiunea actuală a sistemului Linux.
Anulez.
Installing driver... Instalez driver-ul...
The installation failed.
Contact the address on the CD-ROM.
Instalarea a eșuat.
Contactați adresa de pe CD-ROM.
Installed %1 drivers from CD Am instalat driverele %1 de pe CD
No driver data found on the CD-ROM.
Aborting now.
Nici un driver nu a fost găsit pe CD-ROM.
Anulez.
No software repository found on medium. Nu a fost găsită nici o sursă de instalare software pe mediul de stocare.
Initializing new source... Inițializez sursa nouă...
URL: %1, Directory: %2 URL: %1, Director: %2
Software Repository Selection Selecție sursă de instalare software
<p><big><b>Software Repository Selection</b></big><br>
Multiple repositories were found on the selected medium.
Select the repository to use.</p>
<p><big><b>Selecție sursă de instalare software</b></big><br>
Au fost găsite mai multe surse de instalare pe mediul respectiv.
Alegeți sursa care va fi folosită.</p>
Repositories &Found Surse de instalare găsite