English Czech
Configuration of Linux Audit Framework (LAF) Konfigurace systému LAF (Linux Audit Framework)
Show information about audit settings Zobrazit informace o nastavení auditu
Set the specified option Nastavit určené volby
Show log file settings Zobrazit nastavení záznamového souboru
Show disk space settings Zobrazit nastavení místa na disku
Show dispatcher settings Zobrazit nastavení odesilatele
Name of the log file (full path name) Název záznamového souboru (úplná cesta)
Log format Formát záznamu
How to write data to disk Jak zapisovat data na disk
How many records to write before a flush to disk is issued Kolik záznamů se má zapsat před vylitím na disk
Maximal size (in MByte) of the log file Maximální velikost (v megabajtech) záznamového souboru
Action if max_log_file is reached Akce při dosažení max_log_file
Number of log files to keep Počet záznamových souborů k ponechání
Computer name format Formát názvu počítače
Computer name (used if format is set to USER) Název počítače (použije se, pokud je formát nastaven na USER)
Space left on log partition (in MByte) when system starts to run low Zbývající místo na záznamovém oddílu (v megabajtech), když systém začne běžet pomalu
Action if space_left is reached Akce při dosažení space_left
Script to execute (full path name) if space_left is reached Skript (úplná cesta), který se spustí při dosažení space_left
Space left on log partition (in MByte) when system is running low Zbývající místo na záznamovém oddílu (v megabajtech), když systém začne běžet pomalu
Action if admin_space_left is reached Akce po dosažení admin_space_left