English Danish
%s item
%s: cannot be empty.
%s: is not a valid
%s: is not valid
Choose which formulas to apply: Vælg hvilke formularer som skal anvendes:
Expected at least %s items for '%s'
Expected at most %s items for '%s'
Expected between %s and %s items for '%s'
Failed to parse configuration file.
Formulas Formularer
No items
Provisioning Configuration Management ... Forbereder konfigurationshåndtering ...
Running provisioner Kørende forbedringer
Sections
Select which formulas you want to apply to this machine. For each selected formula, you will be able to customize it with parameters Vælg hvilke formularer du vil anvende på maskinen. Du kan tilpasse hver formular med parametre
There are no formulas available. Please check the log files. Der er ikke nogen tilgængelige formularer. Tjek venligst logfilerne.
Value
Writing formulas data Skriver formularens data
You must select at least one formula before continuing.