English Danish
Provisioning Configuration Management ... Forbereder konfigurationshåndtering ...
Running provisioner Kørende forbedringer
Formulas Formularer
Choose which formulas to apply: Vælg hvilke formularer som skal anvendes:
Select which formulas you want to apply to this machine. For each selected formula, you will be able to customize it with parameters Vælg hvilke formularer du vil anvende på maskinen. Du kan tilpasse hver formular med parametre
Writing formulas data Skriver formularens data
There are no formulas available. Please check the log files. Der er ikke nogen tilgængelige formularer. Tjek venligst logfilerne.