English Czech
English (US) Anglické (US)
English (UK) Anglické (GB)
German Německé
German (with deadkeys) Německé (s mrtvými klávesami)
German (Switzerland) Německé (Švýcarsko)
French Francouzské
French (Switzerland) Francouzské (Švýcarsko)
French (Canada) Francouzské (Kanada)
Canadian (Multilingual) Kanadské (vícejazyčné)
Spanish Španělské
Spanish (Latin America) Španělské (Latinská Amerika)
Spanish (CP 850) Španělské (CP 850)
Spanish (Asturian variant) Španějština (Asturiánská varianta)
Italian Italské
Persian perské
Portuguese Portugalské
Portuguese (Brazil) Portugalské (Brazílie)
Portuguese (Brazil-- US accents) Portugalské (Brazílie-- americké přízvuky)
Greek Řecké
Dutch Nizozemské