English Czech
Clock and Time Zone Čas a časové pásmo
Select a valid time zone. Výběr platného časového pásma.
Local Time Místní čas
Hardware Clock Set To Hardwarové hodiny nastaveny na
NTP configured Protokol NTP je nakonfigurován
Could not save the timezone setting, the command
%s
failed.
Nepodařilo se uložit časovou zónu, příkaz
%s
selhal.
Current Time Zone: %1 Současné časové pásmo: %1