English Marathi
Start-up settings सुरवातीची रचना
Logging settings नोंदी रचना मांडणी
Show current settings सध्याची मांडणी दाखवा
Add a new record नवीन माहिती भरा
Remove a record माहिती काढून टाका
IPv4 address IPv4 पत्ता
Enable option पर्याय कार्यान्वित करा
Disable option पर्याय अकार्यान्वित करा
Only one parameter is allowed. फक्त एका पॅरामिटरलाच परवानगी आहे.
File धारिका
Value मूल्य
Name नाव
Type प्रकार
Custom कस्टम
Zone विभाग
Mail Server पत्र सेवा संगणक
Key कळ
Hostname सादरकर्त्यांचे नाव
&LDAP Support Active LDAP पाठिंबा सक्रिय करा
DNS Server DNS सेवा संगणक