English Swedish
Configuration of DRBD Konfiguration av DRBD
DRBD DRBD
&DRBD &DRBD
Start-up Configuration Startinställningar
Global Configuration Globala inställningar
Resource Configuration Resurskonfiguration
LVM Configuration LVM-konfiguration
Resource Basic Configuration Resursbaskonfiguration
Resource Advanced Configuration Avancerad resurskonfiguration
Warning: YaST2 DRBD module will rename all
Varning! YaST2 DRBD-modulen kommer att namnändra alla
included files for DRBD into a supported schema.

Do you want to continue?
inkluderade filer för DRBD till ett schema som stöds.

Vill du fortsätta?
Failed to read DRBD configuration file:
Det gick inte att läsa DRBD-konfigurationsfilen:
Failed to write configuration to disk:
Det gick inte att skriva konfigurationen till disk:
DRBD Configuration DRBD-konfiguration
First part of configuration of DRBD Första delen av konfigurationen av DRBD
Second part of configuration of DRBD Andra delen av konfigurationen av DRBD
Global Configuration of DRBD Global DRBD-konfiguration
Minor Count Mindre antal
Dialog Refresh Uppdatering av dialogruta
Udev Always Use VNR Udec använder alltid VNR