English Croatian
yes da
no ne
not set nije postavljeno
When Booting Prilikom pokretanja sustava
Manually Ručno
Yes Da
No Ne
Device Uređaj
MAC Address MAC adresa
Model Model
VLAN VLAN
Driver Upravljački program
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Prekidam inicijalizaciju:</big></b><br>
Možete sigurno prekinuti alat za postavke pritiskom na <b>Prekini</b>.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Prekidam pohranu:</big></b><br />
Pohranu možete prekinuti pritiskom na <b>Prekini</b>.
Dodatni okvir će vas obavijestiti da li je to sigurno.
</p>
<p><b><big>Editing or Deleting:</big></b><br>
If you press <b>Edit</b>, an additional dialog in which to change
the configuration opens.</p>
<p><b><big>Uređivanje ili brisanje:</big></b><br>
Ako stisnete <b>Uredi</b>, otvara se dodatni prozor u kojem
se uređuju njihove postavke.</p>
Initializing... Inicijaliziram...
<p>Install it now?</p> <p>Da li želite instalirati sada?</p>
Check installed packages Provjeri instalirane pakete
Detecting network cards... Otkrivam mrežne uređaje...
Finished Završeno