English Catalan
Zeroconf/Bonjour Multicast DNS Zeroconf/Bonjour Multicast DNS
Zeroconf/Bonjour Multicast DNS (mDNS) ports for Service Discovery (DNS-SD) Ports Zeroconf/Bonjour Multicast DNS (mDNS) per a Service Discovery (DNS-SD)
cyrus-imapd Server Servidor cyrus-imapd
Open ports for the cyrus-imapd Server. Obre ports per al servidor cyrus-imapd.
DHCPv4 Server Servidor DHCPv4
Open ports for ISC DHCPv4 4.x server. Obre ports per al servidor ISC DHCPv4 4.x.
dnsmasq dnsmasq
Open ports for the dnsmasq DNS/DHCP server. Obre ports per al servidor DNS/DHCP dnsmasq.
mDNS/Bonjour support for HPLIP mDNS/Bonjour suport per a HPLIP
Firewall Configuration file for mDNS/Bonjour support for HPLIP Fitxer de configuració de tallafoc per a mDNS/Bonjour suport per a HPLIP
icecream daemon Dimoni Icecream
opens socket for the icecream compilation daemon Obre connexions per al dimoni de compilació icecream
icecream scheduler planificador icecream
Opens ports for the icecream scheduler Obre ports per al planificador icecream
iSNS Daemon Dimoni iSNS
Open ports for iSNS daemon with broadcast allowed. Obre ports per al dimoni iSNS amb la difusió permesa.
Netbios Server Servidor de Netbios
Open ports for Samba Netbios server with broadcast allowed. Obre ports per al servidor Samba Netbios amb la difusió permesa.
NFS Client Client NFS
Firewall configuration for NFS client. Open ports for NFS client to allow connection to an NFS server. La configuració del tallafoc per al client NFS. Obre ports per al client NFS per permetre la connexió a un servidor NFS.