English Turkish
Your language setting has been changed.

If necessary, you may want to adapt your keyboard settings to the new
language. Use keyboard layout configuration tool after the login.
Dil ayarlarınız değiştirilmiştir.

Klavye seçimi, gerekli görüyorsanız, yeni dile göre ayarlayabilirsiniz.
Bu işlem YaST Denetim Merkezi'nden ya da doğrudan "yast2-keyboard"
çalıştırılarak gerçekleştirilebilir.
<p>
Select <b>Abort</b> to abort the
installation process at any time.
</p>
<p>
<b>Kurulumu Durdur</b> düğmesi ile istediğiniz anda kurulumdan çıkabilirsiniz.
</p>
There is not enough space to install all additional packages. Tüm ek paketleri kurmak için yeterli disk alanı yok.
Seçimden bazı dilleri kaldırın.