English Turkish
Firstboot Configuration İlk Açılış Yapılandırması
Check Enable Firstboot Sequence here to start YaST
firstboot utility on the first boot after configuration.
Enable Firstboot Sequence Bluetooth hizmetlerini &etkinleştir
<p>Check <b>Enable Firstboot Sequence</b> to start YaST firstboot utility on the first boot after configuration.</p>
<p>Check the documentation of yast2-firstboot module for further information.</p>
Failed to create configuration file. İlk Açılış Yapılandırması
<p>Have a lot of fun!<br>Your SUSE Development Team</p> <p>İyi eğlenceler! <br>SuSE Yazılım Geliştirme Grubu</p>
<p>If you choose the default graphical desktop KDE, you can
adjust some KDE settings to your hardware. Also notice
our SUSE Welcome Dialog.</p>
<p>Eğer KDE grafik arabirimini seçerseniz KDE'nin bazı donanım
ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca SuSE Karşılama Penceresi'ni de
dikkate alın.</p>
Your language setting has been changed.

If necessary, you may want to adapt your keyboard settings to the new
language. Use keyboard layout configuration tool after the login.
Dil ayarlarınız değiştirilmiştir.

Klavye seçimi, gerekli görüyorsanız, yeni dile göre ayarlayabilirsiniz.
Bu işlem YaST Denetim Merkezi'nden ya da doğrudan "yast2-keyboard"
çalıştırılarak gerçekleştirilebilir.
Language and Keyboard Layout Klavye Düzeni
&Test
<p>
Choose the <b>Language</b> and the <b>Keyboard Layout</b> to be used during
configuration and in the installed system.
</p>
<p>
Kurulum sırasında ve kurulacak sistemde
kullanılacak <b>dil</b>i seçin.
</p>
<p>
Select <b>Abort</b> to abort the
installation process at any time.
</p>
<p>
<b>Kurulumu Durdur</b> düğmesi ile istediğiniz anda kurulumdan çıkabilirsiniz.
</p>
There is not enough space to install all additional packages. Tüm ek paketleri kurmak için yeterli disk alanı yok.
Seçimden bazı dilleri kaldırın.
Hostname and Domain Name
Hostname Makine adı
Firstboot configuration disabled İlk Açılış Yapılandırması
Firstboot configuration enabled İlk Açılış Yapılandırması
Network Autosetup
Language and Keyboard Klavye Düzeni
Automatic Configuration Temel yapılandırma