English Turkish
Empty Boş
Enabled Etkin
Disabled Kapalı
Help Yardım
First Boot Configuration İlk Açılış Yapılandırması
&Up &Yukarı
D&own &Aşağı
Enab&le or Disable &Etkinleştir ya da Kapat
Step Adım
Label Etiket
Module Name Modül Adı
Status Durum
Select the desktop environment
to use from the list below.
Listeden kullanmak istediğiniz
masaüstü arabirimini seçin.
<p><h3>Desktop Selections</h3>
This system has more than one desktop environment installed. Select
the desktop to enable as the default desktop.</p>
<p><h3>Masaüstü seçimi</h3>
Bu sistemde birden fazla masaüstü ortamı kurulu durumda. Geçerli
olarak kullanmak istediğiniz arabirimi seçin.</p>
Select Your Default Desktop Geçerli Masaüstünü Seçin
Configuration Completed Yapılandırma Tamamlandı
<p><b>Congratulations!</b></p> <p><b>Tebrikler!</b></p>
<p>The installation of &product; on your machine is complete.
After clicking <b>Finish</b>, you can log in to the system.</p>
<p>Bilgisayarınıza &product; kurulumu tamamlandı.
<b>Sonlandır</b> düğmesine basarak sisteme giriş yapabilirsiniz.</p>
<p>Visit us at www.suse.com.</p> <p>www.suse.com adresinden bizi ziyaret edebilirsiniz...</p>
<p>Your system is ready for use.</p> <p>Sisteminiz kullanıma hazır durumda.</p>