English Turkish
Aborting FTP Configuration Güvenlik Duvarı Yapılandırması İptal Ediliyor
All changes will be lost. Really abort configuration? Tüm değişiklikler kaybolabilir.
Yapılandırma gerçekten iptal edilsin mi?
&Welcome message Mesajları &göster
&Chroot Everyone
&Verbose Logging İletiler ve Kaydetme
&Umask for Anonymous &Anonim
Uma&sk for Authenticated Users &Kimlik doğrulama ve kullanıcı kaynakları
FTP Directory for Anon&ymous Users Sunucudaki dizin
Brows&e &Göz at
&FTP Directory for Authenticated Users Kullanıcının ev dizini
Br&owse &Göz at
&Max Idle Time [minutes]
Max Cli&ents for One IP
Ma&x Clients İstemciler
&Local Max Rate [KB/s]
Anonymous Max &Rate [KB/s]
Enable/Disable Anonymous and Local Users
Anonymo&us Only Anonim
Aut&henticated Users Only &Kimlik doğrulama ve kullanıcı kaynakları