English Turkish
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<P><B><BIG>Başlatma işlemini kesme:</BIG></B><BR>
<b>Kes</b> düğmesine basarak yapılandırma işlemini güvenli bir şekilde kesebilirsiniz.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<P><B><BIG>Kayıt işleminin durdurulması:</BIG></B><BR>
<B>Durdur</B> düğmesine basarak kayıt işlemini kesebilirsiniz.
Bir pencerede bu işlemin güvenli olup olmadığı gösterilecektir.
</P>
Authentication Kimlik doğrulama
Cannot write settings! Ayarlar yazılamadı!
Disable option Seçeneği kapat
Enable option Seçeneği etkinleştir
Expert Settings Uzman ayarları
General Genel
General Settings Genel ayarlar
Only one parameter is allowed. Sadece bir parametreye izin var.
Performance Performans
Read the previous settings Önceki ayarları oku
Reading the settings... Ayarlar okunuyor...
Select File Dosya seç
Start-Up Başlangıç
Start-Up: Başlangıç:
Start-up settings Başlangıç ayarları
Writing the settings... Ayarlar yazılıyor...