English Turkish
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<P><B><BIG>Başlatma işlemini kesme:</BIG></B><BR>
<b>Kes</b> düğmesine basarak yapılandırma işlemini güvenli bir şekilde kesebilirsiniz.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<P><B><BIG>Kayıt işleminin durdurulması:</BIG></B><BR>
<B>Durdur</B> düğmesine basarak kayıt işlemini kesebilirsiniz.
Bir pencerede bu işlemin güvenli olup olmadığı gösterilecektir.
</P>
Reading the settings... Ayarlar okunuyor...
Cannot write settings! Ayarlar yazılamadı!
Writing the settings... Ayarlar yazılıyor...
Start-Up Başlangıç
Start-up settings Başlangıç ayarları
Start-Up: Başlangıç:
Select File Dosya seç
General Genel
General Settings Genel ayarlar
Authentication Kimlik doğrulama
Performance Performans
Only one parameter is allowed. Sadece bir parametreye izin var.
Enable option Seçeneği etkinleştir
Disable option Seçeneği kapat
Expert Settings Uzman ayarları
Read the previous settings Önceki ayarları oku