English Turkish
- F
is a home directory after the login of anonymous users. Sunucudaki dizin
&Both İkisi de
&Enable Upload &Aktif
&FTP Directory for Authenticated Users Kullanıcının ev dizini
&Umask for Anonymous &Anonim
&Verbose Logging İletiler ve Kaydetme
&Welcome message Mesajları &göster
<p><b><big>Adding a FTP Server</big></b><br>
Press <b>Add</b> to configure a FTP server.</p>
<p><b><big>Sağlayıcı ekleme:</big></b><br>
Elle yeni bir sağlayıcı yapılandırmak için <b>Ekle</b> düğmesine basın.</p>
<p><b><big>Adding an FTP Server:</big></b><br>
Choose an FTP server from the list of detected FTP servers.
If your FTP server was not detected, use <b>Other (not detected)</b>.
Then press <b>Configure</b>.</p>
<P><B><BIG>Modem ekleme:</BIG></B><BR>
Algılanan modemler listesinden bir modem seçin. Eğer modeminiz otomatik
olarak algılanmadıysa <B>Diğer (algılanmamış)</b> seçeneğini işaretleyip
<B>Yapılandır</B> düğmesine basın.
</P>
<p><b><big>Editing or Deleting</big></b><br>
Choose a FTP server to change or remove.
Then press <b>Edit</b> or <b>Delete</b> respectively.</p>
<p><b><big>Düzenleme ya da silme</big></b><br>
Değiştirmek ya da silmek istediğiniz sağlayıcıyı seçin ve
<b>Düzenle</b> ya da <b>Sil</b> düğmesine basın.</p>
<p><b><big>Editing or Deleting</big></b><br>
If you press <b>Edit</b>, an additional dialog in which to change
the configuration opens.</p>
<P><B><BIG>Düzenleme ya da silme:</BIG></B><BR>
<B>Düzenle</B> düğmesine basarsanız yapılandırmayı
değiştirebileceğiniz ek bir pencere açılacaktır.</P>
<p><b><big>FTP Server Configuration Overview</big></b><br>
Obtain an overview of the installed FTP servers. Additionally,
edit their configurations.<br></p>
<p><b><big>Sağlayıcı genel görünümü</big></b><br>
Kurulu sağlayıcılar hakkında genel bilgi alabilir, ve buna ek
olarak yapılandırmalarını da düzenleyebilirsiniz.<br></p>
<p><b><big>FTP Server Configuration</big></b><br>
Configure the FTP server.<br></p>
<p><b><big>CASA yapılandırması</big></b>
<br>CASA'yı buradan yapılandırın.<br></p>
<p><b><big>Initializing FTP Server Configuration</big></b><br>
</p>
<p><b><big>HTTP sunucu yapılandırması başlatılıyor</big></b>
<br>
Lütfen bekleyin...<br></p>
<p><b><big>Saving FTP Server Configuration</big></b><br>
</p>
<p><b><big>HTTP sunucu yapılandırması kaydediliyor</big></b>
<br>Lütfen bekleyin...<br></p>
<p><b>RSA Certificate to Use for SSL-encrypted Connections</b><br>
This option specifies the location of the RSA certificate to
use for SSL-encrypted connections. Select a file by pressing <b>Browse</b>.
</p>
<p><b><big>Sertifika:</big></b>Bu bağlantı için kullanılacak sertifikayı
seçin.</p>
<p><ul><i>FTP daemon is not configured.</i></ul></p> <p><ul><i>Tüm hizmetler durdurulmuş olarak işaretli.</i></ul></p>
Aborting FTP Configuration Güvenlik Duvarı Yapılandırması İptal Ediliyor
Access Allowed for: Kullanıcılara izin verilen işlemler: