English Turkish
Start-Up Başlangıç
General Settings Genel ayarlar
General Genel
Performance Performans
Authentication Kimlik doğrulama
Expert Settings Uzman ayarları
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<P><B><BIG>Başlatma işlemini kesme:</BIG></B><BR>
<b>Kes</b> düğmesine basarak yapılandırma işlemini güvenli bir şekilde kesebilirsiniz.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<P><B><BIG>Kayıt işleminin durdurulması:</BIG></B><BR>
<B>Durdur</B> düğmesine basarak kayıt işlemini kesebilirsiniz.
Bir pencerede bu işlemin güvenli olup olmadığı gösterilecektir.
</P>
Select File Dosya seç
Start-up settings Başlangıç ayarları
Enable option Seçeneği etkinleştir
Disable option Seçeneği kapat
Start-Up: Başlangıç:
Only one parameter is allowed. Sadece bir parametreye izin var.
Read the previous settings Önceki ayarları oku
Reading the settings... Ayarlar okunuyor...
Writing the settings... Ayarlar yazılıyor...
Cannot write settings! Ayarlar yazılamadı!