English Turkish
Aborting FTP Configuration Güvenlik Duvarı Yapılandırması İptal Ediliyor
All changes will be lost. Really abort configuration? Tüm değişiklikler kaybolabilir.
Yapılandırma gerçekten iptal edilsin mi?
&Welcome message Mesajları &göster
&Verbose Logging İletiler ve Kaydetme
&Umask for Anonymous &Anonim
Uma&sk for Authenticated Users &Kimlik doğrulama ve kullanıcı kaynakları
FTP Directory for Anon&ymous Users Sunucudaki dizin
Brows&e &Göz at
&FTP Directory for Authenticated Users Kullanıcının ev dizini
Br&owse &Göz at
Ma&x Clients İstemciler
Anonymo&us Only Anonim
Aut&henticated Users Only &Kimlik doğrulama ve kullanıcı kaynakları
&Both İkisi de
&Enable Upload &Aktif
Anon&ymous Can Upload Anonim
Anonymou&s Can Create Directories Klasör oluşturulamadı.
Enable Pass&ive Mode &İletim tipi
Enab&le SSL E&tkinleştir
Enable &TLS SCPM'yi aktifleştir