English Zulu
- F
Aborting FTP Configuration Ukuyeka Ukuhlela I-Firewall
Access allowed for: Izinyathelo Ezivumelekile Kubasebenzisi:
Access Allowed for: Izinyathelo Ezivumelekile Kubasebenzisi:
Access permissions Izimvume
Access permissions for anonymous users &I-Directory Esesiphakelalwazini
All changes will be lost. Really abort configuration? Zonke izinguquko zizolahleka.
Kuyeke ngempela ukuhlela?
and enable write access?
Vumela ukungena ukude
Anonymous and authenticated users &I-ID Engaziwa
Anonymous and Authenticated Users &I-ID Engaziwa
Anonymou&s Can Create Directories Ayikwazi ukwakha i-directory.
Anonymous dir: &Engaziwa
Anonymous directory: &I-ID Engaziwa
Anonymo&us Only &Engaziwa
Anonymous users &Ukungena Okungaziwa
Anonymous users: &Ukungena Okungaziwa
Anonymous Users &Ukungena Okungaziwa
Anonymous users can create directories. Ayikwazi ukwakha i-directory.
Anonymous users can upload. &Ukungena Okungaziwa
Authenticated dir: Ukugunyaza