English Zulu
Aborting FTP Configuration Ukuyeka Ukuhlela I-Firewall
All changes will be lost. Really abort configuration? Zonke izinguquko zizolahleka.
Kuyeke ngempela ukuhlela?
&Welcome message Lo&ga imiyalezo
&Verbose Logging Imiyalezo Nokuloga
&Umask for Anonymous &Engaziwa
Uma&sk for Authenticated Users &Imithombo Yokugunyaza Yomsebenzisi
FTP Directory for Anon&ymous Users &I-Directory Esesiphakelalwazini
Brows&e &Pheqa
&FTP Directory for Authenticated Users Hlola abasebenzisi abasusiwe
Ma&x Clients I-NFS Klayenti
Anonymo&us Only &Engaziwa
Aut&henticated Users Only &Imithombo Yokugunyaza Neyomsebenzisi
&Both Kokubili
&Enable Upload &Ivuliwe
Anonymou&s Can Create Directories Ayikwazi ukwakha i-directory.
Enable Pass&ive Mode &Indlela Yokuthumela
Enab&le SSL Vu&la
Enable &TLS Vula i-IR
Security Settings Ongakhetha Kukho Kokuphepha
Disable SSL/&TLS Vula i-IR