English Catalan
Reading the database... Llegint la base de dades...
Detecting the devices... Detectant els dispositius...
Cannot read the database1. No es pot llegir database1.
Cannot read the database2. No es pot llegir database2.
Cannot detect devices. No es poden detectar els dispositius.
Saving geo-cluster Configuration Desant la configuració de geo-clúster
Run SuSEconfig Executa SuSEconfig
Running SuSEconfig... Executant SuSEconfig...
Configuration summary ... Resum de la configuració...