English Hungarian
Clickstream logging of user activity on a site Kattintássorozat naplózása adott webhely felhasználói aktivitásának mérésére
Provides support for dynamically configured mass virtual hosting Dinamikusan beállítható, tömeges virtuális hosztolás támogatása
Provides support for PHP dynamically generated pages PHP által dinamikusan generált oldalak támogatása
Provides support for Perl dynamically generated pages Perl által dinamikusan generált oldalak támogatása
Provides support for Python dynamically generated pages Python által dinamikusan generált oldalak támogatása
Provides support for AppArmor subprocess confinement within apache AppArmor alfolyamat támogatása Apache-hoz
Provides support for subversion Subversion támogatása
Session support Munkamenet-támogatás
Cookie based session support Cookie-alapú munkamenet-támogatás
DBD/SQL based session support DBD-/SQL-alapú munkamenet-támogatás
Host not found A gép nem található
Illegal '%s' parameter Érvénytelen paraméter ('%s')
ssl together with "virtual by name" is not possible az ssl és a "virtual by name" együtt nem használható