English Hungarian
Listen Ports and Addresses Portok és címek figyelése
Server Modules Kiszolgálómodulok
Main Host Helyi gép
Hosts Kiszolgálók
HTTP Server Configuration HTTP-kiszolgáló beállítások
Host '%1' Configuration A(z) '%1' kiszolgáló beállításai
Configured Hosts Beállított kiszolgálók
New Host Information Új kiszolgáló adatai
Virtual Host Details Virtuális gép részletek
SSL Configuration for '%1' '%1' SSL beállításai
Default Host Alapértelmezett kiszolgáló
Certificates Tanúsítványok
&Import Server Certificate... Kiszolgálótanúsítvány &importálása...
&Use Common Server Certificate Ál&talános kiszolgálótanúsítvány használata
Dir Configuration for '%1' '%1' könyvtárbeállításai
<p><b><big>Initializing HTTP Server Configuration</big></b>
<br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>A HTTP-kiszolgálóbeállítások előkészítése</big></b>
<br>
Kérem, várjon...<br></p>
<p><b><big>Aborting Initialization</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Az előkészítés megszakítása</big></b><br>
Most biztonsággal megszakíthatja a beállítási segédprogramot a <b>Megszakítás</b> gombbal.</p>
<p><b><big>Saving HTTP Server Configuration</big></b><br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>A HTTP-kiszolgáló beállításainak mentése</big></b><br>
Kérem, várjon...<br></p>
<p><b><big>Aborting Saving</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs you whether it is safe to do so.</p>
<p><b><big>Mentés megszakítása:</big></b><br>
Megszakíthatja a mentést a <b>Megszakítás</b> gombbal.
Egy további párbeszédablak fogja tájékoztatni arról, hogy ezt biztonságos-e megtenni.</p>
<p>The <b>Port</b> value defines the port on which Apache2 listens. The default is 80.</p> <p>A <b>Port</b> értéke azt a portot adja meg, amelyiken az Apache2 figyel. Az alapértelmezett érték a 80.</p>