English Danish
Configuration of an iSCSI initiator Konfiguration af en iSCI-igangsætter
Saving iSCSI configuration... Gemmer iSCSI-konfiguration...
iSCSI Initiator iSCI-igangsætter
&iSCSI Initiator &iSCI-igangsætter
iSNS Address iSNS-adresse
iSNS Port iSNS-port
&Initiator Name Navn på &igangsætter
Offload Car&d Offloa&d kort
Interface Grænseflade
Portal Address Portaladresse
Target Name Målnavn
Start-Up Opstart
Add Tilføj
Edit Rediger
Disconnect Afbryd
Connected Tilsluttet
Discovery Opdagelse
Connect Tilslut
No Discovery Authentication Ingen opdagelsesgodkendelse
Authentication by Initiator Godkendelse af igangsætter