English Galician
<h1>iSCSI Target IP/Port and LUN setup</h1> <h1>Destino iSCSI</h1>
Are they alredy in use? A opción seleccionada xa está presente.
Use Login Authentication Autenticación de usuario
Auth Autores
Initiator Cliente NIS
Initiator LUN Cliente NIS
Initiator Name: Cliente NIS
Add an initiator Cliente NIS
Initiator side LUN number: Cliente NIS
Password: Contrasinal
in password. Contrasinal
Mutual Password: Contrasinal non válido.
in mutual_password. Contrasinal non válido.
Edit LUN Editar usuario
IP Address: Enderezo IPv4
Yast iSCSI Targets Engadir destino iSCSI
Edit iSCSI Target Engadir destino iSCSI
<h2>Firewall Settings</h2> Escribir as opcións
Portal Group Escribir grupos
Number of Portal Groups Escribir grupos