English Czech
Script Skript
Incompatible Package Versions Nekompatibilní verze balíčku
<p>You are trying to install multiversion-capable and non-multiversion-capable versions of this package at the same time.</p> <p>Pokoušíte se současně nainstalovat verzi balíčku umožňující instalaci více verzí a verzi balíčku, která instalaci více verzí neumožňuje.</p>
<p>This version is multiversion-capable.</p><p>Press "Continue" to install this version and unselect the non-multiversion-capable version, "Cancel" to unselect this version and keep the other one.</p> <p>Tato verze umožňuje instalaci více verzí.</p><p>Chcete-li pokračovat v instalaci této verze a zrušit výběr verze neumožňující instalaci více verzí, vyberte položku Pokračovat. Chcete-li zrušit výběr této verze a zachovat druhou verzi, vyberte položku Zrušit.</p>
<p>This version is not multiversion-capable.</p><p>Press "Continue" to install only this version and unselect all other versions, "Cancel" to unselect this version and keep the other ones.<p> <p>Tato verze neumožňuje instalaci více verzí.</p><p>Chcete-li nainstalovat pouze tuto verzi a zrušit výběr všech ostatních verzí, vyberte možnost Pokračovat. Chcete-li zrušit výběr této verze a zachovat pouze ostatní verze, vyberte položku Zrušit.<p>
[RETRACTED] [ODVOLÁNO]
Please confirm Prosím, potvrďte
<p>Really install a retracted version of "%s" ?</p> <p>Skutečně instalovat odvolanou verzi "%s"?</p>