English Czech
[+] Select [-] Delete [>] Update [+] Vybrat [-] Odstranit [>] Aktualizovat
see below viz níže
&Update [>] &Aktualizovat [>]
&Update If Newer Version Available &Aktualizovat, pokud existuje novější verze
&Yes &Ano
&Automatic Dependency Check &Automatická kontrola závislostí
&Packages with Status &Balíčky se stavem
&Export Package List to File &Exportovat seznam balíčků do souboru
&Extras &Extra
&Filter &Filtr
S&earch &Hledat
&Search in &Hledat v
&Install Recommended Packages for Already Installed Packages Now &Ihned nainstalovat doporučené balíčky pro již nainstalované balíčky
&Import Package List from File &Importovat seznam balíčků do souboru
&Install [+] &Instalovat [+]
&Install [+] &Instalovat [+]
&Install All &Instalovat vše
&How to Use the Filters &Jak používat filtry
&No &Ne
&Do Not Install [-] &Neinstalovat [-]