English Czech
Package Versions Verze balíčku
List of all available package versions: Seznam všech dostupných verzí balíčků:
&Packages with Status &Balíčky se stavem
Automatic Changes Automatické změny
In addition to your manual selections, the following Kromě ručního výběru byly změněny
packages have been changed to resolve dependencies: tyto balíčky kvůli vyřešení závislostí:
You can choose to install anyway, but you risk getting a corrupted system. Přesto můžete zvolit instalaci, ale riskujete, že systém bude poškozen.
&Continue anyway &Přesto pokračovat
End User License Agreement Licenční ujednání
Filter: Filtr:
Total Download Size: Celková velikost:
&Help &Nápověda
&Cancel &Zrušit
&Accept &Přijmout
C&onfiguration K&onfigurace
Suggested Packages Navrhované balíčky
Recommended Packages Doporučené balíčky
Orphaned Packages Osamocené balíčky
Unneeded Packages Nepotřebné balíčky
Multiversion Packages Víceverzové balíčky