English Croatian
Configuration of NFS client Postavke NFS klijenta
List configured NFS mounts Lista postavljenih NFS točaka montiranja
Add an NFS mount Dodaj NFS točku montiranja
Edit an NFS mount Uredi NFS točku montiranja
Delete an NFS mount Obriši NFS točku montiranja
Remote file system (in the form 'host:path') Udaljeni datotečni sustav (u obliku 'računalo:putanja')
Local mount point Lokalna točka montiranja
Mount options Postavke montiranja
Server Poslužitelj
Remote File System Udaljeni datotečni sustav
Mount Point Točka montiranja
Options Izbori
No NFS mount specified. Niti jedna NFS točka montiranja nije navedena.
No NFS mount matching the criteria found. Nije pronađena niti jedna NFS točka montiranja koja odgovara kriteriju.
Multiple NFS mounts match the criteria: Nekoliko NFS točaka montiranja odgovara kriteriju:
fstab already contains an entry
with mount point '%1'.
/etc/fstab već sadrži unos
sa točkom montiranja '%1'.
The path entered is invalid.
It must be shorter than 70 characters
and it must begin with a slash (/).
Unijeli ste pogrešnu putanju.
Mora biti kraća od 70 znakova
i mora počinjati s /.
&NFS Servers &NFS poslužitelji
&Exported Directories &Izvezeni direktoriji
&NFS Server Hostname N&aziv NFS poslužitelja