English Lithuanian
Insert the %1 %2 medium Įdėkite %1 %2 laikmeną.
<b>Warning:</b> Product <b>%s</b> will be removed. <b>Dėmesio:</b> Produktas <b>%s</b> pašalinsimas