English Lithuanian
No enabled repository configured.
Only installed packages are displayed.
Nenurodyta nė viena saugykla.
Rodomi tik įdiegti paketai.
<UL><LI>Signature: %1</LI></UL> <UL><LI>Dydis: %1</LI></UL>
The medium does not contain a valid checksum.
The content of the medium cannot be verified.

Only readability of the medium will be checked.
Laikmena neturi MD5 kontrolinės sumos.
Laikmenos turinio negalima patikrinti.

Bus patikrintas tik laikmenos nuskaitomumas.
Raw name: %s Neapdorotas URL: %s
However, since the system has less than %d MiB memory,
there is a significant risk of running out of memory,
and the installer may crash or freeze.

Using the online repositories later in the installed
system is recommended.
Sistemoje yra mažiau kaip %d MiB atminties,
tad kyla pavojus pristigti atminties,
o diegyklė gali nulūžti arba užstrigti.

Patariame nuotolines saugyklas įgalinti tik
po to, kai įdiegsite sistemą į kompiuterį.
Online Repositories Nuotolinių saugyklų sąrašas
Directory on the Media: &Katalogas serveryje:
Media Name: Laikmenos tipas
Product ID: Produktas: %1
Insert the add-on %1 medium Įdėkite papildomų produktų %1 laikmeną
Unknown Source Nežinomas produktas