English Afrikaans
Configuration of relocation-server Konfigurasie van ’n isns-diens
Really exit?
All changes will be lost.
Werklik uitgaan?
Alle wysigings sal verlore gaan.
Add New Port Voeg Nuwe NFS-pad by
Edit Current Port Huidige gashere
&Port &Poort
Port number must not be empty. Telefoonnommers moenie leeg wees nie.
Port number out of range. Poortnommer %1 is ongeldig.
Port number already exists. Verskaffernaam %1 bestaan reeds.
Tunneled migration
Make sure tunneled migration works
Plain migration &Slaan migrasie oor
Make sure plain migration works
TCP Ports TCP-poorte
Port Poort
&Add... Voeg &by ...
&Edit... &Hersien ...
&Delete &Skrap
Include default port range Installeer die verstekselflaaiprogram
Firewall Brandmuur
<p><b><big>Initializing relocation-server Configuration</big></b><br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>Inisialiseer van Samba-bedienerkonfigurasie</big></b><br>
Wag, asseblief ...<br></p>