English Afrikaans
Configuration of relocation-server Konfigurasie van ’n isns-diens
Add New Port Voeg Nuwe NFS-pad by
Edit Current Port Huidige gashere
Port number must not be empty. Telefoonnommers moenie leeg wees nie.
Port number out of range. Poortnommer %1 is ongeldig.
Port number already exists. Verskaffernaam %1 bestaan reeds.
Plain migration &Slaan migrasie oor
&Add... Voeg &by ...
Include default port range Installeer die verstekselflaaiprogram
<p><b><big>Initializing relocation-server Configuration</big></b><br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>Inisialiseer van Samba-bedienerkonfigurasie</big></b><br>
Wag, asseblief ...<br></p>
<p><b><big>Saving relocation-server Configuration</big></b><br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>Berg van isns-konfigurasie</big></b><br>
Wag, asseblief...<br></p>
Relocation Server Configuration Samba-bedienerkonfigurasie
Initializing relocation-server Configuration Inisialiseer van drukkerkonfigurasie
Read the current libvirtd/sshd state Lees die winbind-status
Reading the current libvirtd/sshd state... Lees die winbind-status ...
Cannot read firewall settings. Kon brandmuurinstellings nie lees nie.
Saving relocation-server Configuration Berg van drukkerkonfigurasie
Adjust the libvirtd/sshd service Verstel brandmuurdiens
Adjusting the libvirtd/sshd service Verstel van brandmuurdiens ...
Cannot write firewall settings. Kan algemene instellings nie skryf nie.