English Dutch
Configuration of relocation-server Configuratie van relocation-server
Really exit?
All changes will be lost.
Wilt u echt stoppen?
Alle wijzigingen zullen verloren gaan.
Add New Port Nieuwe poort toevoegen
Edit Current Port Huidige poort bewerken
&Port &Poort
Port number must not be empty. Poortnummer mag niet leeg zijn.
Port number out of range. Poortnummer valt buiten bereik.
Port number already exists. Poortnummer bestaat reeds.
Tunneled migration Getunnelde migratie
Make sure tunneled migration works Controleer of getunnelde migratie werkt
Plain migration Gewone migratie
Make sure plain migration works Controleer of gewone migratie werkt
TCP Ports TCP-poorten
Port Poort
&Add... Toe&voegen...
&Edit... &Bewerken...
&Delete Verwij&deren
Include default port range Standaard poortbereik bijvoegen
Firewall Firewall
<p><b><big>Initializing relocation-server Configuration</big></b><br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>Configuratie van relocation-server initialiseren</big></b><br>
Een ogenblik geduld...<br></p>