English Afrikaans
Samba server configuration module (see Samba documentation for details) Samba-bedienerkonfigurasiemodule (sien Samba-dokumentasie vir besonderhede)
Manipulate a single share Manipuleer 'n enkele gedeelde
Show the list of available shares Toon die lys van beskikbare gedeeldes
Set the role of the server Stel die rol van die bediener
Set the back-end for storing user information Stel die agterkant om gebruikerinligting te berg
Enable or disable the Samba services (smb and nmb) Ontsper of versper die Samba-dienste (smb en nmb)
Change the global settings of the Samba server Wysig die globale instellings van die Samba-bediener
Enable the share or a service Ontsper die gedeelde of 'n diens
Disable the share or a service Versper die gedeelde of 'n diens
Remove the share from the configuration file Verwyder die gedeelde uit die konfigurasielêer
The name of a share Die naam van 'n gedeelde
Add a new share Voeg 'n nuwe gedeelde by
Change options of a share Wysig opsies van 'n gedeelde
Show the options of a share Toon die opsies van 'n gedeelde
The comment of a share Die opmerking van 'n gedeelde
The path (directory) to share Die pad (gids) om te deel
Flag if the share should act as a printer Toon vlaggie indien die gedeelde as 'n drukker behoort op te tree
A comma-separated list of users allowed to read from the share 'n Komma-geskeide lys gebruikers wat toegelaat is om na die gedeelde te lees
A comma-separated list of users allowed to write to the share 'n Komma-geskeide lys gebruikers wat toegelaat is om vanaf die gedeelde te skryf
Flag if the share should be visible when browsing the LAN Toon vlaggie indien die gedeelde sigbaar behoort te wees tydens rondblaai in LAN